Lidköpings Plåtteknik förvärvas av TORNUM AB

14 jan 2016

TORNUM förvärvar Lidköpings Plåtteknik

För att skapa möjligheter till fortsatt expansion, framförallt i Sverige, har grundaren Inge Johansson valt att låta TORNUM AB förvärva 100 % av Lidköpings Plåtteknik.TORNUM är en komplett leverantör av torkning- och lagringsanläggningar till spannmålsindustrier och lantbruk.  

Inge kommer fortsatt driva bolaget som tidigare men nu med större resurser bakom sig och en ägare som uttalat har en ambition att vara marknadsledande även inom LPT’s marknadssegment.

- LPT och TORNUM är en perfekt kombination, båda bolagen har sina egna styrkor och tillsammans kommer detta bli en fantastisk resa som jag vill vara med om framöver säger grundaren av LPT, Inge Johansson.-Inge Johansson bildade LPT 1988 och har mycket framgångsrikt utvecklat bolaget från ett enmansbolag till ett bolag som idag omsätter 15-20 miljoner med ett tiotal anställda. Inge är känd för att vara en ytterst kompetent yrkesman och ledare som vi fört en dialog med under en längre tid, säger Per Larsson VD för Tornumkoncernen.

-Vi är övertygade att Inge med lite mer resurser från TORNUM kommer att vidareutveckla bolaget ytterligare till gagn för både befintliga och nya kunder, fortsätter Per Larsson.