Service till världens viktigaste bransch

LPT erbjuder service, om-, till- och nybyggnation av spannmålsanläggningar till foder- och spannmålsindustrier och har genom mångårig erfarenhet utvecklats till en ledande partner åt de svenska foder- och spannmålsindustrierna. Våra erfarna montörer vet vad som krävs för att serva och bygga om och har personlig erfarenhet av vilka krav som ställs på en modern spannmålsanläggning.

För utom rena service och montagejobb kan LPT erbjuda specialdesignade elevatorer, transportörer och kringutrustning som dimensioneras av våra tekniker och tillverkas i egen verkstad.